Семейството на Муминтрол

Муминтролите са бели, закръглени, с малки уши и лапички, с големи глави и наподобяват хипопотами. До голяма степен характерите на Татко Мумин и Мама Муминка са вдъхновени от родителите на писателката.
М Ю М Л А Т А